Kính bảo hộ mắt 3M

  71,000

  Với việc chất lượng không khí ngày càng bị ô nhiễm.

  Ngoài việc bảo vệ hệ hô hấp thì việc giữ cho đôi mắt khỏe là một điều cần thiết.

  Một trong những giải pháp hữu hiệu và tiện lợi là sử dụng mắt kính bảo hộ.

  kính bảo hộ 3M
  Kính bảo hộ mắt 3M

  71,000

  Call Now Button
  0559489164
  Liên hệ